Kendy

Kendy LTD d.o.o. je osnovan 1998. godine sa vizijom da proizvede i distribuira prehrambene proizvode visokog kvaliteta koji zadovoljavaju potrebe sve zahtevnijeg tržišta. To je doprinelo da naši proizvodi budu veoma prepoznatljivi kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Skladišni prostor visokog standarda, kao i vozni park nam garantuju da će svi naši proizvodi stići do potrošača nepromenjenog kvaliteta.
Naša misija se ogleda u neprekidnim naporima da zadržimo konkurentsku prednost koja se ogleda u lojalnosti naših potrošača, osvajanju novih tržišta i održavanju visokog stepena zadovoljstva, kako naših potrošača, tako i naših partnera. Konstantnim ulaganjem u nove tehnologije i proizvodnju, pozitivno utičemo na životnu sredinu, kao i na razvoj zajednice u kojoj poslujemo.